Slam- och spoltjänster

Vi hjälper företag och privatpersoner med slam- och spoltjänster. Det kan vara spolning av ledningar, slamtömning, tömning av fett- och oljeavskiljare eller kanske upptining av frusna vatten- eller avloppsledningar. Dessutom utför vi TV-inspektioner av ledningar.

Vi är certifierade enligt Svenskt Vattens krav för att utföra TV-inspektioner. Det innebär att vi kan filma och undersöka ledningar med hjälp av filmkamera. Med vår TV-buss på plats kan vi ge snabb service och ställa diagnos direkt.

Vår styrka är att vi täcker hela Jämtland och Härjedalen och därför kan vi snabbt vara på plats för att hjälpa till. 

Sug- och spolningsarbeten utförs av

Werners Åkeri

Utför sug- och spolningsarbeten i Östersunds, Krokoms, Bräcke, Ragunda och delar av Bergs kommun.

HERAB

Utför sug- och spolningsarbeten i Härjedalen och delar av Bergs kommun.

Bo Ottosson Åkeri

Utför sug- och spolningsarbeten i Strömsunds kommun.

Behöver du akut hjälp?

Vänd dig direkt till våra åkerier genom deras journummer. Annars ringer du 0642-102 00.

 

Vi erbjuder inom slam- och spoltjänster

Spolning av ledningar, slamtömning och tömning av fett- och oljeavskiljare.

TV-inspektioner av ledningar.

Har du frågor?

Kontakta Reaxcer Miljö AB
 

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR