Styrelse

Välkommen att kontakta Reaxcers styrelse!

Bo Ottosson

Ordförande

Sören Myhr

Vice Ordförande

 

Kurt Andersson

Styrelseledamot

 

Ronny Fyhr

Styrelseledamot

 

Magnus Melinder

Styrelseledamot

Ulf Ejenstam

Styrelseledamot

Mats Pålsson

Arbetstagarrepresentant

Gudrun Revelj

Arbetstagarrepresentant

  

Om Reaxcer AB

Koncernen, som tillhör de fem största logistikföretagen i Sverige, ägs av 225 åkerier.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR