Sponsring

Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en association (med till exempel ett evenemang, en person, en organisation, ett projekt eller liknande).

Syfte med vår sponsring

Motiven för sponsring är att uppnå ett ömsesidigt utbyte av värden. Vi strävar efter att:

 • Att öka kännedomen om Reaxcer
 • Attrahera nya kunder och göra affärer
 • Attrahera nya medarbetare
 • Utveckla nätverk
 • Stärka befintliga och skapa nya kundrelationer
 • Öka den interna stoltheten och engagemanget i Reaxcer

Reaxcer ska

 • Sträva efter en ungdomsprofil i våra sponsoravtal. 
 • Sponsra verksamhet där vi via föreningar, organisationer och lag når många människor.
 • Sponsra väl etablerade verksamheter eller verksamheter som påvisar en långsiktig tanke och 
 • ambition med trovärdiga och långsiktiga mål.
 • Reaxcer sponsrar verksamheter inom de geografiska områden där vi verkar.
 • Alltid skriva avtal.
 • Sträva efter balans mellan idrott, kultur och samhälle.

Reaxcer ska undvika

 • Att sponsra enskilda individer.
 • Att sponsra extrema verksamheter som strider mot våra värderingar, etik, moral och miljö.
 • Att sponsra politiska eller religiösa organisationer.
 • Projekt som kan påverka Reaxcer negativt.

Exponering i samband med sponsring

All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av Reaxcer. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

Aktivering av sponsorskapet

Vi vill möta människor och förmedla våra budskap på plats. Aktiviteter kan vara kundträffar och möten med nuvarande och nya kunder. Sponsoravtal ska innehålla en eller flera aktiviteter där vi möter t ex medlemmar, ledare, publik, ungdomar, föräldrar och övriga sponsorer. 

Tillvägagångssätt vid ansökan om sponsring

 • Läs igenom presentationen om Reaxcer och vår sponsring.
 • Skriv ner dina förslag och idéer på samarbete. Använd ansökningsformuläret till höger på sidan.
 • Skicka in ansökan till oss via formuläret.
 • Vi går igenom ansökningar och tar kontakt med er vid positivt besked.

  

Om Reaxcer AB

Koncernen, som tillhör de fem största logistikföretagen i Sverige, ägs av 200 åkerier.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR