Arbete med styrelse 2017 inleds

Daniel Kindberg, Reaxcers externa ledamot i styrelsen, väljer att inte ställa upp för omval vid vårens bolagsstämma. Anledningen är att han vill fokusera på övriga uppdrag han har som vd för Östersundshem och ytterligare några externa uppdrag.

– Jag har trivts väldigt bra i mitt uppdrag för Reaxcer som styrelseledamot. Reaxcer är idag ett framåt, expanderande och bra bolag med goda förutsättningar inför framtiden, säger Daniel Kindberg.

Valberedning tar vid

Reaxcers styrelse består av sju ledamöter. Fyra åkeriägare, två arbetstagarrepresentanter och en extern representant. Nu inleds arbetet med att sätta samman styrelsen för 2017 och de kommande åren.

– Daniel har i god tid meddelat att han inte ställer upp för omval och det ger därmed valberedningen god tid att sätta samman styrelsen på ett bra sätt. Om vi ska ha en eller flera externa ledamöter i styrelsen framöver vet vi inte just nu. Det viktiga är att få in rätt personer, säger Bosse Ottosson, styrelsens ordförande.

Daniel Kindberg fortsätter sitt uppdrag som vanligt till bolagsstämman i april-maj.

– Daniel har en insikt, framtidstro och kreativitet som få andra har. I det läge Reaxcer har varit när vi har vänt minus till plus så har Daniel varit en positiv fläkt med många idéer. Hans engagemang har varit mycket uppskattat och vi tackar honom för hans tid i styrelsen, säger Bosse Ottosson.

Daniel Kindberg

Styrelseledamot

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR