Effektivisering som gynnar både plånbok och miljön

Terminaler har alltid varit en naturlig del av Reaxcers verksamhet. Men 2013 tog företaget det ett steg längre och öppnade en virkesterminal som möjliggör för omlastning till järnväg, något som sparar flera hundra tusen liter diesel varje år.

Tre gånger i veckan rullar tågen in på terminal fyra i Lugnvik för att lastas med rundvirket som transporterats dit med lastbil. Närmare 180 000 kubik fast under bark skickas från terminal fyra varje år.

– Det kan låta dumt att en lastbilscentral vill skicka virket med tåg, vi tar ju mil från oss själva. Men vi blir mer effektiva, säger Christofer Mattsson som är affärsområdeschef för logistik på Reaxcer.

Terminalernas stora vinst ligger just i den ökade effektiviteten hos delägaråkerierna. När bilarna får kortare sträcka att köra kan fordonen nyttjas bättre. Med samma mål valde Reaxcer att bygga en egen kamera- och mätstation som stod färdig under 2016.

– Tidigare mätte vi på Jämtkraft men då var vi beroende av att det fanns personal på plats. Dels blev det extra mil att åka till ett annat ställe för att mäta, vilket var dåligt ur miljösynpunkt, men bilarna kunde också bli stående i väntan på att få mäta. Nu kan åkarna sköta det själva dygnet runt hela året och det blir en bra effektivisering för våra åkare.

Förutom tidsbesparingen innebär rundvirkesterminalen en stor miljövinst. Bara under 2016 har tågtransporterna inneburit en besparing på drygt 800 000 liter diesel.

– Det blir en miljövinst och det går ofta hand i hand med att tjäna pengar. Terminalerna är hållbara både som affär och för miljön.

Mängden rundvirke som skickas från terminalen, som är tillgänglig även för åkare som inte är anslutna till Reaxcer, väntas växa.

– Det ser ut som att behovet kommer att öka och om det blir kilometerskatt kommer det bli ett jättestort behov av tågterminaler, säger Christofer Mattsson.

Christofer Mattsson

Christofer Mattsson

Affärsområdeschef Logistik

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR