Reaxcer visar positivt bokslut tre år i rad

Efter torsdagens bolagsstämma i Reaxcer har bokslutet klubbats och ny styrelse tagit plats. Resultatet blev positivt för tredje året i rad och styrelsen har kompletterats med två externa ledamöter. Positivt är också att fler och fler åkerier ansluter sig till den åkeriägda koncernen.

– Vi känner att vinden har vänt. Åren 2011-2013 var tuffa. Stora minusresultat gjorde att vi med rätta blev ifrågasatta av våra delägare. Det ledde till stora besparingar och en översyn av hela bolaget. De tre senaste åren ligger vårt resultat på plussidan och i år känner vi att vi är tillbaka som en åkeriaktör att räkna med, säger Bosse Ottosson, styrelseordförande Reaxcer.

Ett stort arbetet har varit jakten på kostnader. Att bli mer kostnadseffektiva. Man har inom koncernen plockat bort allt som inte tillhör kärnverksamheten, sett över alla avtal och tillsammans med personalen jobbat hårt för att bli kostnadsmedveten i alla steg. Men företaget har också lagt ett större fokus på marknaden och kunderna, vilket resulterat i större marknadsandelar för Reaxcer.

– Det är där vi har lyckats. Vi har inte höjt priset, för det tål inte marknaden med den stenhårda konkurrens som råder. Våra kostnadsbesparingar och vårt marknadsfokus har tillsammans lett till högre omsättning och ett bättre resultat, säger Michael Schaine, vd Reaxcer.

Under 2015 köpte Reaxcer logistikföretaget Westan. Dotterbolaget Westan jobbar inom samma verksamhetsområde som Reaxcers affärsområde skog och nu arbetar de två som en enhet vilket ger effektivitetsvinster för bägge parter.

– Vi börjar se utfallet på den affären i årets bokslut. Att Westan levererar en vinst in i Reaxcer kommer alla våra 225 delägare till godo, säger Bosse Ottosson.

Vid bolagsstämman i torsdags valdes den nya styrelsen. Sedan i vintras stod det klart att Daniel Kindberg valt att kliva av. Resterande styrelsemedlemmar fick förnyat förtroende. Dessutom valdes två nya externa ledamöter in; Ulf Eijenstam tidigare ekonmichef på Person Invest och Ronny Fyhr, entreprenör inom miljöservice i Söderköping.

– Ulf och Ronny kommer att tillföra mycket till vårt styrelsearbete. Med stor lokalkännedom, stort kontaktnätverk och ett utifrånperspektiv blir Ulf en tillgång. Ronny är en riktigt entreprenör som lyckats med det mesta och hans idéer vill vi dra nytta av, säger Bosse Ottosson.

Nu siktar bolaget framåt med tillförsikt. Den positiva känslan bekräftas också av ökat intresse för delägarskap.

– Fler åkerier hör av sig och vill kliva på och det är för våra delägare vi finns till. Vi ska göra deras jobb enklare och då måste vi leverera kvalitetsjobb till en effektiv peng. Ett företag som funkar dåligt med för höga kostnader är inget att ha, säger Michael Schahine.

Bo Ottosson

Styrelseordförande


Michael Schahine

Michael Schahine

VD

Om Reaxcer

Reaxcer erbjuder transport-, maskin-, logistik och miljötjänster samt grus- och ballastprodukter.

De 225 delägaråkerierna tillhandahåller tillsammans 650 fordon som löser stora och små uppdrag varje dag. Reaxcer är en lokal aktör med kontor i Östersund, Brånan, Strömsund, Sveg, Hammarstrand, Åre och Uppsala. Alla delägaråkarier driver egna företag med egna medarbetare och äger tillsammans Reaxcer AB.

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR