Starkt första år för Entreprenad

Det har gått snabbare än väntat för Reaxcer Entreprenad att etablera sig under sitt första år. Förväntade minussiffror har blivit plus och de varierande jobben har avlöst varandra. Allt från cykelbanor och ställverk till en fotbollsplan i Kyrktåsjö.

– Målet var att komma in på marknaden som underentreprenör och leverera bra jobb och visa att vi har kapaciteten för det. Det har gått betydligt fortare än vi hade räknat med och vi har redan haft uppdrag från Svevia, Skanska och NCC, säger Joacim Nilsson, chef för affärsområde Entreprenad på Reaxcer.

Fotboll och elförsörjning

Reaxcer Entreprenad drog igång med gång- och cykelvägsbygget på Annersia i Östersund där Reaxcer varit underentreprenör till NCC. Två projekt som sticker ut under första året är bygget av ställverket i Midskog för Svenska Kraftnät och fotbollsplanen i Kyrktåsjö, två helt skilda projekt.

– Midskog är vårt största arbete både när det gäller omsättning och storleken på maskinerna. Den typen av maskiner vi behöver har inte funnits att få tag på i länet, utan vi har fått leta utanför. Vi vill fortsätta med den här typen av jobb och vi har delägaråkerier som tror på vår verksamhet och som också har valt att investera i större maskiner.

Medan underentreprenörsuppdraget för Skanska i Midskog är Reaxcer Entreprenads största projekt är konstgräsplanen i Kyrktåsjö det minsta.

– Det är så häftigt att IFK Kyrktåsjö har kunnat genomföra det bygget i en by med knappt 100 invånare, det är otroligt imponerande och det har varit roligt att få vara med där.

Bredbandsjobb

Utbyggnaden av fiber i länet har varit en stor del av verksamheten. Det började med fiberföreningen Sörviken-Görviken och i takt med att det blivit bråttom att nå statens mål för fiberutbyggnaden, att 95 procent ska ha tillgång till bredband senast år 2020, har det krävts allt mer av Reaxcer Entreprenad.

– Det behövdes fler aktörer som kan klara av helentreprenader inom fiber. När vi lyckades locka till oss Sten Olofsson, som är en otroligt erfaren projektledare inom fiber, fick vi in den kompetensen vi saknade för att klara det.

Personalförsörjning en utmaning

Beräkningen var att det skulle bli minussiffror första året, med alla kostnader att ta sig in på den nya marknaden, men istället blir det plus i kassan. Dessutom har omsättningen blivit dubbelt så stor. Det har i sin tur ställt höga krav på personalen.

– Det har varit en ordentlig arbetsinsats från alla som tillhör Entreprenad och vi har förstärkt arbetsledarsidan hela tiden. Våra delägaråkerier har investerat och de vill fortsätta investera. Men utmaningen är att hitta personal att ha i maskinerna. Vi ställer väldigt höga krav på personalen i dag och det är inte helt lätt att hitta de personerna, säger Joacim Nilsson.

Joacim Nilsson

Joacim Nilsson

Affärsområdeschef Entreprenad

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR