Förändringar hos Reaxcer

Reaxcer slår samman två affärsområden till ett samt låter affärsområde rundvirke bli en del av dotterbolaget Westan.

Två affärsområden blir ett

Affärsområde entreprenad har vuxit det senaste året, vilket bekräftar att vår tjänst är efterfrågad. Internt har de jobbat mycket tätt ihop med affärsområde anlägg. Vi har därför valt att slå ihop dem till ett affärsområde, men med fyra underliggande ansvarsområden. Dessa är:

  • Lokala kontor med Hans Karlsson som chef
  • Entreprenad med en vakant chef
  • KMA Kalkylator med Joacim Nilsson som chef
  • Täkter med Mattias Dahlin som chef

Affärsområdet kommer att heta anlägg och affärsområdeschef blir Joacim Nilsson.

Virkestransporttjänster slås samman

Under 2015 förvärvade Reaxcer skogslogistikföretaget Westan. Vi har sedan dess levt i en bra symbios med virkestransporttjänster inom både Reaxcer och Westan. Nu har vi landat i att bästa framtida lösning för våra kunder, bolag och medarbetare är att slå samman verksamheten. Medarbetarna inom Reaxcer rundvirke är från 1 januari 2018 anställda i Westan som är ett helägt dotterbolag till Reaxcer.

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR