Rekordomsättning för Reaxcer

Transport- och logistikföretaget Reaxcer gjorde sitt bästa resultat någonsin 2017. Bolaget omsatte drygt 1,3 miljarder kronor och gjorde en vinst på 17,4 miljoner.

– Vår satsning på entreprenadverksamheten, alltså där vi tar ett större ansvar, tillsammans med våra kunder, för hela projekt har visat sig vara rätt satsning. En stor del av omsättningsökningen kommer från affärsområde Entreprenad. En stor efterfrågan generellt hörrör såklart också till den högkonjunktur vi befinner oss i, säger Michael Schahine, vd Reaxcer.

Dotterbolaget Westan som är ett skogslogistikföretag har fortsatt att utvecklas positivt och landar i bokslutet bättre än både budget och prognos. Westan har framförallt utvecklats kraftigt i Uppland, Värmland och Mälardalen.

– En stor satsning under 2017 har varit vår terminalverksamhet. Här har vi lagt resurser på att skapa förbättringar och ökad kapacitet. Vi vill främja mer transporter på järnväg och vi vill skapa större utrymme för omlastning och därmed optimera varje transport. Det gynnar både miljön och effektiviteten, vilket känns viktigt för oss, säger Michael Schahine.

Fler vill bli delägare

Reaxcer består av fler än 230 delägande åkerier och bolagets uppdrag är att skapa jobb till delägarna.

– Jag hoppas och tror att våra delägare är nöjda. Dessutom har vi glädjande nog många ansökningar på delägarskap som behandlas vid våra styrelsemöten. Antalet delägare i Reaxcer ökar alltså, säger Michael Schahine.

Michael Schahine

Michael Schahine

VD

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR