Reaxcer ingår samarbete med Stena Recycling

Vill erbjuda helhetslösning med återvinningstjänst. Byggarbetsplatser innebär alltid mycket materialhantering. Reaxcer tar nu ett helhetsgrepp om logistiken kring byggsektorn och ansvarar även för bortforsling och sortering av byggavfallet. Den som står för sorteringskunskapen är Stena Recycling med resursshantering både i Östersund och i resten av Sverige.

Reaxcer hade längre tillbaka en miljöverksamhet med avfallshantering men sålde den och fokuserade på kärnverksamheten, att skapa transportjobb åt delägarna.

– Det var rätt beslut då, men nu ser vi att miljö är affärer och vi vill vara en del av den affären. Stena Recycling känns helt rätt att samarbeta med, de kan återvinning, vi kan transporter. På så sätt gör vi båda det vi är bäst på. Stena blir rådgivare till oss och våra kunder kring de viktiga återvinningsfrågorna, säger Michael Schahine, vd Reaxcer.

Ett stort antal containrar och flak är beställda och förväntas vara på plats i Jämtland under juni. Rent praktiskt kommer både befintliga kunder och nya kunder att kunna beställa container-tjänsten av Reaxcer. Antingen som en del av ett större uppdrag eller som en enskild beställning.

– Ska en bostadsrättsförening höststäda eller en privatperson byta tak på villan så behövs nånstans att slänga materialet, då är våra containrar ett bra alternativ, säger Michael Schahine.

Den som vill blanda sitt avfall i en och samma container betalar ett högre pris än den som själv sorterar olika avfall i olika containrar.

– Blandade containrar sorterar vi på Stena Recycling, för allt material måste sorteras. Vi ser att allt material som slängs är en resurs som blir till en ny råvara. Vi jobbar utifrån avfallstrappan där det bästa så klart är att förebygga och minimera allt avfall. Men, annars försöker vi i största möjligaste mån materialåtervinna eller energiåtervinna allt som går, säger Magnus Westerberg, regionchef Stena Recycling.

Reaxcers samarbete med Stena Recycling skapar större möjligheter för Reaxcer att erbjuda en helhetslösning för sina kunder i Jämtland Härjedalen. Sedan tidigare erbjuder Reaxcer miljötjänster i form av slamsugning- och spolning.

– Vi skapar en helhetslösning av miljöarbetet. Som vi säger i branschen, både ”den torra och blöta sidan” av miljöarbetet, säger Michael Schahine.

Michael Schahine

Michael Schahine

VD

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR