Daniel Olovsson ny affärsområdeschef för Logistik

Ny affärsområdeschef för Logistik sedan mitten av september är Daniel Olovsson. Han har tidigare jobbat inom massa- och pappersindustrin men håller numera i logistik-spakarna på Reaxcer-kontoret i Lugnvik.

– Enkelt uttryckt så tar vi hand om våra kunders transportbehov och försöker finna den bästa lösningen för dem, vare sig det handlar om små eller stora volymer. Där har vi i många fall nytta av våra terminaler som gör att vi bland annat kan erbjuda både omlastning mellan lastbilar och mellan tåg och lastbil, förklarar Daniel Olovsson.

Daniel är uppväxt i Bräcke och bor numera i Stugun.

– Innan jag kom hit arbetade jag som Wood controller på massa- och pappersbruket Mondi Dynäs AB i Väja. Det var ett brett jobb på en liten avdelning, man fick hugga tag i det mesta. Jag arbetade bland annat med virkestransporterna per järnväg, och där hade jag kontakt med min företrädare på den här tjänsten. 

 

Vilken roll har delägarna för att Reaxcer gör en bra leverans?

– Utan dem skulle inget av det jag gör spela roll, det är delägarna jag är anställd för att serva. Jag har haft kontakt med några redan, men framöver hoppas jag förstås träffa samtliga delägare inom affärsområdet.

Du har jobbat ett par månader på Reaxcer, är det något du vill utveckla eller satsa på?

– Jag håller fortfarande på och sätter mig in i allt som sker, så det är lite tidigt att säga. Jag lär mig något nytt varje dag av mina medarbetare här, det är de som är de riktiga experterna.

Vad är roligast med jobbet?

– Mina kollegor, det är väldigt bra stämning.

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR