Med full koll på kvalitet
och miljö

Han har koll på lagar, regler och vilka myndighetskontakter som krävs. Han skriver hållbarhetsrapporter, riskbedömningar och ger praktiskt stöd till delägare. Bo Andersson har en nyckelroll på Reaxcer som ansvarig för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Hans kompetens innebär att Reaxcer kan ta nya och komplexa uppdrag.

Det har gått snart två år sedan Bo Andersson gjorde sin första dag på kontoret i Lugnvik, anställd för att utveckla Reaxcers ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA). En stabsfunktion för en teoretiker som visat sig innebära en stor dos praktik.

– En del av mitt jobb är kontorsbaserat: att bidra med mitt kunnande i anbudsförfaranden, innan kontrakt skrivs, och för att göra riskanalyser, arbetsmiljöplaner och miljökonsekvensbeskrivningar, berättar Bo.

– Men lika mycket är jag ett stöd ute i verksamheten, i våra löpande uppdrag, projekt och entreprenader. Och det är det som gör arbetet så roligt. Ena dagen skriver jag en hållbarhetsrapport, nästa dag står jag i ett fruset schakt och diskuterar hur mycket vatten vi tror kan rinna där när snösmältningen drar igång.

Större jobb till Reaxcers delägare

Bo Andersson är miljövetare i grunden, han läste på Mittuniversitet i Östersund och har även gått kurser i ledningssystem och ekologi. Tidigare arbetade han som KMA-samordnare för ett installations- och entreprenadföretag i Stockholm.

Huvudsyftet med hans nuvarande uppdrag är att att Reaxcers delägare ska få så mycket jobb som möjligt.

– Genom att arbeta systematiskt med KMA kan Reaxcer genomföra större jobb, förklarar Bo. Det innebär att våra delägare får möjlighet att bli involverade i mer komplexa uppdrag där det krävs specifik kompetens för att ens få lämna anbud. Det kan handla om att ha ett kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO-standard eller dokumenterad erfarenhet av miljöprojekt.

I dessa lägen samarbetar Bo ofta med projektledarna, träffar kund och inleder diskussionerna kring projektet. Senare, när det ska rulla igång, kan han vara den som coachar arbetslaget som ska utföra jobbet.

– Jag stöttar våra delägare, beskriver hur deras piloter ska vara utrustade och vilka maskiner som får användas för att göra jobbet.

Det kan handla om åtgärder för att gräva i en myr eller i ett vattenskyddsområde.

– Själv skulle jag inte kunna flytta en grävare en centimeter. Men jag är helt trygg i det jag kan. Det blir många bra samtal när man börjar med “om du visar mig hur det går till, så kan vi tillsammans se vad vi behöver göra”. 

Vilda västern är historia

Bo upplever att intresset och förståelsen för hans område växer i branschen.

– Det finns en öppenhet för de här frågorna, den machokultur som fanns förr är allt mer sällsynt. I stället har det nästan blivit lite sport att leva upp till de här kraven. Så det har skett en attitydförändring.

Samtidigt märker han att det fortfarande finns en rädsla och respekt, en osäkerhet kring hur man ska få det att funka med miljö och arbetsmiljö.

– Men det är inte så svårt egentligen, miljö är reglerat i miljöbalken och arbetsmiljö i arbetsmiljölagen. Så det finns tydliga riktlinjer om vad man måste göra. Då är kvalitet nästan knepigare, för det är inte olagligt att göra ett dåligt jobb – det är bara en dålig affär.

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR