Kvalitet och miljö är viktigt för Reaxcer

Med anledning av ogrundade spekulationer som uppkommit på grund av Östersunds-Postens ledartext den 11 september lämnar Reaxcers ledning följande kommentar kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö:

”Reaxcer har väl utvecklade system för att säkerställa kvalitet, miljö och arbetsmiljöaspekter och tar stor hänsyn till dessa i alla jobb som utförs. I dessa kriterier ingår bland annat att samtliga fordon, chaufförer och förare innehar de tillstånd som krävs för att utföra jobbet på ett tryggt sätt utifrån högt ställda kvalitets- och miljökrav.

Skulle det mot förmodan uppdagas att ett fordon eller en förare saknar de tillstånd som krävs blir de direkt bortplockade från aktuella jobb. Systemen för att säkerställa att så sker är granskade av ISO-organisationer och av Reaxcers egna kunder.

Sedan två år tillbaka har Reaxcer lagt extra fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö genom att ha heltidsanställt en KMA-ansvarig som också sitter i ledningsgruppen med uppgift att säkerställa att dessa frågor har fullt fokus.

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR