Sveaskog och Westan i nytt logistik­samarbete

Sveaskog ingår samarbete med Reaxcers dotterbolag Westan Logistik. Avtalet omfattar transporter i södra Dalarna, Västmanland, Uppland och delar av Gävleborgs län, sammanlagt 1,4 miljoner kubikmeter skogsråvara per år.

– Det har varit en angenäm upphandlingsprocess med många starka kandidater, men valet föll slutligen på Westan Logistik som presenterade den bästa helhetslösningen för service och pris. Det är en väl etablerad aktör som kör i området redan idag, som vi har fullt förtroende för och som även delar våra värderingar och ambitioner gällande hållbara transporter, säger Claes Scholander, logistikchef i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Kontraktet omfattar transporter till Sveaskogs kunder i södra Dalarna, Västmanland, Uppland och delar av Gävleborgs län, sammanlagt 1,4 miljoner kubikmeter skogsråvara per år, och löper över tre år från den 1 april 2021.

Westan Logistik AB bedriver idag verksamhet från Mälardalen till finska gränsen och är fokuserade på rundvirkestransporter. Företaget driver även åkeriet Hälsingegruppen AB.

– Vi gläds åt det nya samarbetet. Det är en av de större affärerna i vår drygt tioåriga historia. Vi ser fram emot att bidra i Sveaskogs verksamhet med effektiva transporter. Det handlar om rätt kapacitet vid varje tillfälle och kostnadseffektivitet, men även om utvecklingsfrågor, säger Anders Örtendahl, vd för Westan Logistik, och tillägger:

– Westan Logistik är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 39001 som är standarden för trafiksäkerhet, och strävar efter att nå en hållbarare verksamhet. Mycket ligger framför oss kopplat till bättre teknik- och miljöprestanda och vi bistår gärna med det vi kan i den processen.

För mer information, kontakta:

Anders Örtendahl
vd Westan Logistik:
070-688 83 32

Claes Scholander
logistikchef marknadsområde Syd, Sveaskog:
070-249 16 42

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR