Schahine blir styrelse­ordförande för Reaxcer

Schahine byter vd-roll mot att bli styrelseordförande för Reaxcer

På bolagsstämman för Reaxcer den 15 juni röstade delägarna enhälligt för valberedningens förslag till ny styrelse och ny styrelseordförande. Nuvarande vd Michael Schahine blir styrelsens ordförande och Jonas Zackrisson samt Emma Fällman nya styrelseledamöter.  

Knappt 20 delägare deltog fysiskt vid stämman den 15 juni där den föreslagne nya ordföranden Michael Schahine talade. 

– Jag hade meddelat styrelsen att 2020 skulle bli mitt sista år som vd. Efter fem år har jag verkställt många av de mål jag satt upp och jag känner att jag vill omprioritera min tid. Som vd vill jag inte förvalta utan är nöjd över vad jag tillsammans med alla medarbetare lyckats åstadkomma. Nu är det dags för en ny kraft att ta vid, säger Michael Schahine.

Istället fick Michael Schahine frågan om att bli ordförande för koncernen, något som passade honom bra.

– Jag blev glad över att få frågan och hoppas att mitt beslut att tacka ja till nomineringen visar hur mycket jag verkligen bryr mig om det här företaget. Jag ser fram emot att fortsätta bidra till att staka ut riktningen för Reaxcer och mitt engagemang är långvarigt så länge jag har delägarnas förtroende, säger Michael Schahine.

Styrelseordförande Michael Schahines första uppgift blir att tillsammans med styrelsen rekrytera en ny vd till Reaxcer. Fram till dess denne är utsedd innehar Michael både rollen som styrelseordförande och vd.  

Reaxcers nya styrelse består av:

Michael Schahine (ordförande)
Kurt Andersson
Magnus Melinder
Leif Lindholm
Emma Fällman
Jonas Zackrisson
Gudrun Revelj (Arbetstagarrepresentant)

Kontakt:

Michael Schahine
Styrelseordförande Reaxcer:
070-295 45 26

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR