Ung veteran samordnar kross- och grusleveranserna

25 år på samma arbetsplats brukar känneteckna en lång och trogen tjänst. Mattias Dahlin är snart där; han har jobbat för Reaxcer sedan 1997 – och de senaste två åren som täktsamordnare.

Under sin tid hos Reaxcer har Mattias haft en rad olika roller, men sedan ett par år ligger hans fokus på täktverksamheten. Mattias har överblick över Reaxcers alla bergtäkter, där vi hämtar sand-, grus- och krossmaterial som används till att anlägga bland annat vägar och husgrunder. Det handlar om ett 50-tal täkter, spridda över hela länet.

Mattias arbetsdag kan innehålla allt från tillståndsansökningar till försäljning.

– Det är väldigt varierande. Under våren hade jag en period där jag skrev mycket miljö- och produktionsrapporter. Det innebär mycket myndighetskontakt och pappersarbete, säger han och fortsätter:

– Annars kan det röra sig om ekonomiska uppföljningar, lagerhållning, inventering eller rent praktiskt arbete ute på fältet.
 

Vindkraft ger jobb

Som täktsamordnare är det dessutom viktigt att kunna arbeta långsiktigt och “se in i spåkulan” var nästa projekt kan tänkas vara. Just nu tycker sig Mattias se att allt fler vindkraftsparker projekteras.

– Ett tag var det lite lugnt med vindkraften, men nu rör det sig igen. Det är stora projekt där det går år mycket material, och det är bra jobb för oss, säger han.

Ketchupeffekt på våren

Våren och framförallt sommaren innebär en intensiv period för Mattias med många byggprojekt som pågår ute i länet. Men han känner sig inte stressad. Istället tar han återigen fram spåkulan och försöker förutse hur beställningarna från entreprenörerna kommer att se ut.

– Det kan bli en ketchupeffekt då alla projekt kommer igång samtidigt, och många beställningar kommer in lite sent. Då brukar vi försöka att ligga lite steget före och ta reda på vad vi ska ut med. Det gäller att producera rätt material i rätt tid, samtidigt som vi försöker hålla leveransflöden igång så det inte byggs upp för stora lager, säger Mattias.

På frågan om det finns några livserfarenheter han har med sig in i sin yrkesroll är det iallafall en sak han alltid bär med sig, i såväl yrkes- som privatliv:

– Att alltid ha lite sunt förnuft tycker jag man kommer långt med, säger han.

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR