Välkommen tillbaka – Michael Schahine

Mellan 2015 och 2020 var Michael Schahine vd för Reaxcer, efter fem år på vd-posten var det dags för nya utmaningar, men med högt förtroende hos delägarna och styrelsen tillfrågades han om att bli bolagets ordförande vilket han tackade ja till. Nu, ett drygt år senare är han tillbaka på vd-posten och ser fram emot att driva Reaxcer framåt så länge han har styrelsens förtroende.

– Den resa som Anders Berglund påbörjade under sin tid som vd har varit väl förankrad med mig som styrelseordförande. Det har handlat om att modernisera och digitalisera företaget. Dessutom har det alltid varit viktigt för Reaxcer att vara synkade med våra delägare om vad som är bäst för bolaget, och därmed bäst för dem, jag fortsätter det arbetet – nu i en operativ roll, säger Michael Schahine.

Framtidens utmaning: resursbrist

Michael vill jobba med att ytterligare stärka dialogen med delägarna, men också att göra Reaxcer, och delägarna, till attraktiva arbetsgivare. Konkurrensen om kompetensen är tuff och att vara ett förstahandsval är viktigt.

– För mig är det jätteviktigt att vi ska upplevas som en bra arbetsplats där nuvarande och framtida medarbetare trivs och känner att man kan förverkliga sig själv, växa och bidra. Redan idag visar vår medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs, att de är nöjda och att de tycker att vi är ett fint företag att arbeta på. Men vi vill bli ännu bättre, säger Michael Schahine.

När Michael blickar fram mot 2022 ser han att det kommer att bli ett mycket spännande år men där resursbristen kommer vara den stora stötestenen på flera plan.

– Vi ser signaler på att marknaden kommer utvecklas kraftigt i samtliga segment som vi är verksamma i. Utmaningen är resurser. Våra delägare tillhandahåller fordon, maskinister och chaufförer, resurser som inte växer på träd idag. Och vi på Reaxcer söker efter erfarna logistiker, projektledare och ingenjörer som det inte heller finns något överflöd av. Det är ett viktigt jobb för oss alla.

Vd med förtroende hos ägarna

Reaxcers mission som handlar om att göra livet lättare för bolagets delägare och göra dem framgångsrika och det är vad Michael och tillförordnad styrelseordförande Leif Lindholm båda nämner när de får frågan om vad som är viktigaste uppdraget för Reaxcer nu och framåt.

– Att lyfta fram medlemsnyttan med Reaxcer, att attrahera fler delägare och se till att de vi har tjänar pengar och trivs är det absolut viktigaste för Reaxcers verksamhet, säger Leif Lindholm, tillförordnad styrelseordförande.

När Michael blev tillgänglig i samma veva som avgående vd Anders Berglund meddelade att han skulle sluta blev matchningen rätt för bägge parter.

– Michael är påläst i sakfrågorna och väldigt närvarande i verksamheten. Han har högt förtroende och anseende hos ägarkåren. Jag vet av erfarenhet att man som vd är beroende av sina medarbetare för att lyckas och där har Michael tidigare visat att han med sitt ledarskap kan fördela arbetet, inspirera medarbetarna i strategiska frågor och bygga bra team, säger Leif Lindholm.

Kontinuitet säkras

I hela fem år var Michael senast vd för Reaxcer och därefter klev han över till styrelseordförandeposten. Leif Lindholm har varit styrelseledamot i tre år varav det senaste som vice ordförande. Han blir nu tillförordnad ordförande fram till nästa stämma. Han är då beredd att ställa upp som kandidat till ordförandeskapet men är noga med att poängtera att det ska ske på ett korrekt sätt via stämmobeslut.

– Med mig som nygammal vd och Leif som tillförordnad styrelseordförande säkrar vi kontinuiteten och långsiktigheten i Reaxcer. Och jag är glad över att vara tillbaka och fortsätta ”business as usual”, säger Michael Schahine.

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR