Curt Sillström tilldelas Norrlandsbjörnen

Reaxcers största delägare Curt Sillström tilldelas av Norrlandsförbundet utmärkelsen Norrlandsbjörnen för sina förtjänstfulla insatser som företagare. I motiveringen går att utläsa att det förutom hans framgångsrika entreprenörskap också uppskattas att han bidrar till att utveckla bygden han verkar i.

Curt själv uppskattar stort att han fått utmärkelsen även om han själv inte tar till de stora orden kring sina företagarinsatser:

– Jag började med en bil och idag har vi närmare 100 enheter så det har gått bra.

Curt har varit en del av Reaxcer från start och bidragit till bolagets utveckling på många sätt. Bland annat med ett stort engagemang i Reaxcers styrelse.

– Curt Sillström är en enastående person som inom vår bransch tagit riktigt stora steg för att utveckla den. Det är många som lärt av honom och han är en mycket god förebild, både som åkare och som företagare. Reaxcer skulle inte utvecklats till det företag vi är idag utan Curts visioner och drivkraft, säger Michael Schahine, vd Reaxcer.

Curt är en driftig företagare och enastående affärsman som vid 77 år fyllda ännu inte är redo att gå i pension. Han har ett stort engagemang för teknik, fordon, flyg och kultur. Sponsrar hembygdsrörelsen och har instiftat Bröderna Lindqvists stipendium till lovande musiker. Han stöttar också hembygdsförbundet Heimbygda.

Curt Sillströms åkeri grundades 1969 när Curt som 25-åring köpte sin första lastbil. Verksamheten har växt till en koncern med drygt 90 medarbetare. Curt är delägare i Jämtland Teknikland och en viktig kraft i utvecklingen av Optands flygfält.

Motivering till utmärkelsen

Curt Sillström har som vd och ägare skapat ett framgångsrikt åkeriföretag. Han har genom sin energi, positiva livssyn och okuvliga affärssinne skapat många arbetstillfällen. Han har också bidragit till att utveckla bygden genom engagemang och sponsring. Curt Sillström tilldelas Norrlandsbjörnen för Jämtlands. Län 2021

Om Norrlandsbjörnen

Norrlandsförbundet är en ideell förening som driver frågor som rör Norrlands utveckling. Varje år delar Norrlandsförbundet ut hedersbelöningar för att premiera personer eller verksamheter som gjort förtjänstfulla insatser för Norrlands utveckling eller väsentligt bidragit till att norrländska förhållanden blivit uppmärksammade och därigenom gjort avtryck i omvärlden.

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR