Skenande dieselpriser stor risk för åkeribranschen

Logistikföretagen Reaxcer och Westan är, precis som väldigt många andra, påverkade av den rådande situationen i omvärlden. Och just nu finns en osäkerhet kring framtiden och dess utveckling på energi- och bränsleområdet. Den osäkerheten påverkar oss, men framförallt påverkar den Reaxcers 225 delägande åkerier och vårt dotterbolag Westans ungefär 200 åkerileverantörer. Våra åkerier kör lastbilar med varor, plogar snö, sandar och gräver, slamsuger avlopp och kör timmer från skogen. Inte minst bidrar vi också till att bygga vägar och annan infrastruktur. All vår verksamhet är kort sagt en viktig pusselbit för att samhället ska kunna fungera och utvecklas. Men just nu påverkas vi kraftigt negativt av bränslepriserna som skjuter i höjden, en alarmerande ökning som vi inte ser ett stopp på.

En tillbakablick visar att dieselpriset stigit med 69 procent sedan den 1 januari 2021. Bara den senaste veckan har priset ökat med ungefär 14 procent. När kommer det att stanna? Om vi ska undvika att se företag i vår bransch gå omkull behöver vi snabbt hitta konstruktiva lösningar som hjälper åkeribranschen.

Via våra avtal kan vi förhandla priser med våra kunder utifrån satt index, vilket vi också gör. Dock skapar de skenande prisökningarna ett stort likviditetsproblem för våra åkerier. Om detta blir långvarigt blir den ekonomiska situationen högst kännbar för många. Dessutom ser vi en risk att kunder väljer att avvakta med sina uppdrag då extremt höjda bränslepriser gör att planerade projekt plötsligt överskrider budget. Därför ser vi ett stort och angeläget behov av att staten och Sverige går in och bidrar - nu, och inte när det är försent. Ett förslag kan vara att företag får möjlighet att skjuta på skatteinbetalningar, att tillfälligt sänka skatten på drivmedel eller att tillfälligt sänka reduktionsplikten - det är några åtgärder som behöver beaktas.

Den miljö- och klimatomställning vi på Reaxcer och Westan tillsammans med våra åkerier har planerat för utgår från ett strukturerat arbetssätt, och vår tidshorisont är 2030. Vi fortsätter som planerat att investera i gas- och elfordon, men i den extrema situation som råder behöver vi fokusera på minskade kostnader snarare än minskade utsläpp. Det är en överlevnadsfråga, och så snart vi är på fötter igen kommer miljö- och klimatfrågan att få fullt fokus igen. Vi hoppas att svenska staten kan bidra till att detta sker så snart som möjligt - genom att lätta på bördan med de skenande bränslepriserna.

Michael Schahine, vd Reaxcer
Anders Örtendahl, vd Westan

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR