Westan förvärvar delar av LOTS

Reaxcers dotterbolag Westan, med verksamhet från norra Lappland till Mälardalen, förvärvar via ett inkromsavtal delar av LOTS Groups verksamhet i Dalsland och Värmland.

Westan startade 2009 och har sedan dess vuxit till att idag omsätta ungefär 700 miljoner. Resan tillsammans med LOTS innebär ett fortsatt steg på den tillväxtresan. Idag är LOTS svenska verksamhet ungefär en tredjedel av Westans storlek och Westan når efter överlåtelsen upp emot 900 miljoner kronor i omsättning.

– Det ligger i linje med vår strategi att växa och nu uppstod tillfälle att växa via förvärv. LOTS verksamhet liknar vår och känns bekant för oss. Geografiskt dockar det delvis perfekt in i vår befintliga verksamhet i Gästrikland och Hälsingland, medan LOTS verksamhet i Dalsland och Värmland är nya marker för Westan, säger Anders Örtendahl, vd Westan.

LOTS har bedrivit skogstransporter i Sverige sedan 2016 men tar nu ett strategiskt beslut att fokusera sina resurser inom andra segment och marknader med en stark koppling till elektrifierade och autonoma transportlösningar. LOTS har merparten av sin verksamhet i Nord- och Sydamerika och kommer fortsätta utveckla dessa regioner.

- Vi är mycket glada att kunna genomföra affären tillsammans med Westan och det är med stort förtroende som vi överlåter vår virkestransportsenhet i Sverige till dem. Westan delar vår syn på effektivisering, vikten av kundförhållanden och ansvarstagande för miljön. Vi är säkra på att Westan kommer att omhänderta våra kunder, anställda och kontrakterade åkerier med stor omsorg, säger Max Blatt, vd LOTS Group.

Överlåtelsen sker den 1a april 2022.

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR