Justering av grundprislistor för anlägg

På grund av mycket stora variationer på bränslepriserna kommer vi på Reaxcer från och med måndag den 28 mars komma ut med nya grundprislistor. Prislistorna kommer initialt att justeras månadsvis, vi förbehåller rätten att justera oftare utifall omvärldsläget kräver detta.

För aktuella priser ta kontakt med din säljare/transportledare.

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

 

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR