Högtryck på skogstransporter

Westan startade från noll år 2009. Sex år senare blev det ett dotterbolag till Reaxcer och under våren 2022 förvärvade Westan Lots Groups skogstransport­verksamhet. Idag fraktar Westan nio miljoner kubikmeter virke per år och är en stark spelare i Sverige.

– Vår vision är att Westan ska vara det mest kundfokuserade transportföretaget och jag tror att vi nått långt med att uppfylla den visionen, säger Anders Örtendahl, vd för Westan.

Ledningsgruppen har kundernas behov och utmaningar i fokus när de ses och består sedan en tid tillbaka av personer med stor erfarenhet och kompetens från kundsidan.

– Ledningsgruppens tidigare arbetslivserfarenheter har varit viktiga för oss. Själv har jag arbetat på Stora Enso, vår marknadsansvarige Anna Högvall har jobbat både på Biometria och Holmen vilket är två exempel hur vi har tänkt när vi satt samman gruppen.

Med det sagt vill Anders inte förminska värdet av duktiga leverantörer och menar att det inte går att vara ett kundorienterat företag utan åkerier och chaufförer som arbetar och tänker på samma sätt.

– Vi står och faller med duktiga leverantörer och i dagsläget är jag otroligt glad och positiv över de som kör för oss. Många kör för Westan som enda uppdragsgivare men några av åkerierna kör för flera, det är beroende på område och uppdrag.

I juni kommer Westan-bilar att rulla i Västra Bergslagen runt Vansbro, Karlskoga, Hällefors och Filipstad. Det tack vare en upphandling med Stora Enso som Westan vann tidigare i år. Det är drygt 400 000 kubikmeter virke per år som ska fraktas till bruk, terminaler och företag i området.

– Westan har vuxit både organiskt och via förvärv och vi har behövt växa för att bli relevanta. Ska vi kunna erbjuda bra offerter och anbud behöver vi ha kraft, resurser och erfarenhet. Det har Westan idag.

Förvärvet av Lots innebar fyra nya medarbetare för Westan och övertagande av Lots skogstransportverksamhet. Nu har en månad passerat sedan förvärvet blev klart.

– Det känns superkul, ja riktigt bra. Jag tror vi gjorde ett bra jobb för att säkerställa att övergången skulle ske smidigt.

Westan växer i en tid när det är bra tryck på skogstransporterna. Sågverkssidan har högkonjunktur och behöver mycket timmer, även massabruken som gör kartong och förpackningsmaterial går bra.

– Den svenska skogsindustrin står sig stark som det verkar och det spiller över på oss. Min spåkula framåt och de signaler jag får är att detta kommer att fortsätta. Så klart har vi, liksom andra branscher, utmaningar som vi måste jobba med och hantera.

Det Anders syftar på är den ökade miljöhänsynen till både djurliv och rennäring samt omställningen till en mer klimatvänlig verksamhet.

– Vi medverkar i IT-projekt som ska bidra till effektivare skogsbruk och transporter och vi skapar oss hela tiden kunskap kring alternativ för diesel i våra fordon. Vi vill inom alla områden vara kundorienterade och det här är frågor som är viktiga för våra kunder. Då är det viktiga frågor för oss också.

Anders Örtendahl, Westan

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

 

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR