Reaxcer satsar lokalt – nyanställer runt om i länet

Reaxcer gör sin största satsning någonsin för att öka den lokala närvaron ute i länet. Den nya organisationen inom sälj innebär inte bara nya arbetstillfällen. Den ska ytterligare stärka de 200 åkerier som äger Reaxcer – och ge bättre transporter och logistik.

– Vår grundidé bygger på att vara lokalt förankrade. Våra delägare finns överallt ute i bygderna och nu stärker vi deras kompetens med en helt ny avdelning som kommer att verka i alla delar av länet, säger vd Michael Schahine.

Fem nya medarbetare

Satsningen är den enskilt största som Reaxcer har gjort för att främja den lokala närvaron i länet. Den innebär bland annat att fem nya medarbetare ska rekryteras. Medarbetarna kommer att jobba i olika delar av Jämtlands län och utgå antingen från befintliga lokaler, nya kontor eller hemmen.

– Vi har en flexibel inställning till olika lösningar. Vår utgångspunkt är att en person ska ha fokus på norra Jämtland, en annan på östra delarna av länet, den tredje ska verka i västjämtland och den fjärde finnas så nära Härjedalsfjällen som möjligt. Säljchef, och ansvarig för avdelningen, kommer att vara placerad i Östersund. Den personen ska även ansvara för försäljningen i Östersund, säger Michael Schahine.

Mer offensiva

Reaxcer bildades 2005 av två lokala lastbilscentraler: Jämtfrakt och Härjelast. Syftet var att koordinera resurser på ett effektivt sätt och skapa möjlighet till större gemensamma affärer. Det krävs ett ständigt utvecklingsarbete för att lyckas med de högt ställda målen. Reaxcer behöver alltid vara på tå för att behålla och hitta nya kunder. Med den nya organisationen står företaget redo för framtiden.

– Vi behöver bli mer framåtlutade och offensiva än tidigare. Med den nya organisationen får vi fler kontaktytor och kan bli ännu bättre på att hjälpa våra kunder att lösa problem. I slutänden handlar det om att bidra till utvecklingen av våra åkerier, som utgör en betydande del av företagandet i Jämtlands län, säger Michael Schahine.

Mer information:
Michael Schahine, vd, 070-295 45 26, michael.schahine@reaxcer.se

   

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR