Ny i branschen: ”Reaxcer ger mig möjlighet att växa”

För Jacob Wallram innebar flytten hem till Jämtland även början på en ny karriär. Sedan ett år tillbaka jobbar han som entreprenadingenjör på Reaxcer där han både är en viktig resurs gentemot åkarna och får möjlighet att utveckla sin egen kunskap.

2022 valde Jacob att flytta hem till Jämtland igen efter några års exil i södra Sverige. Första året fortsatte han att pendla till sin gamla arbetsplats, men kände efter en tid att det var dags att se sig om efter nya möjligheter på hemmaplan. Ett spännande jobb fanns på Reaxcer, där han började i maj 2023.

– Jag hade redan en positiv bild av Reaxcer när jag sökte jobbet, men blev helt såld när jag träffade folket på plats! Jag förstod att det händer mycket i branschen och att jag skulle få möjligheten att växa och utvecklas i min yrkesroll.

För Jacob innebar den nya tjänsten en del nya ämnesområden, bland annat ett tyngre fokus på ekonomi, något han ville lära sig mer om. Han är tacksam att han har lyhörda chefer som ger honom förutsättningar att lära sig och utvecklas.

– Detaljkunskap är viktigt för att jag ska kunna göra ett bra jobb och eftersom Reaxcer är en stor aktör på marknaden finns det många sakkunniga inom organisationen som jag lär mig av genom att lyssna och vara nyfiken.

Samma yrke – ny bransch

Med tidigare erfarenheter som entreprenadingenjör inom byggsektorn var Jacob bra rustad för jobbet på Reaxcer. Hans tekniska bakgrund tror han själv underlättar i vardagen – som innebär en hel del räknande och mycket problemlösning.

När en order kommer in är det nämligen Jacobs uppgift att sätta sig in i projektets behov och förutsättningar, och att se över vilka insatser som krävs för att lyckas med arbetet. Det är också Jacob som räknar på kostnaderna i projektet för att se vad de kan erbjuda till kund. Att vinna uppdrag är ett viktigt kvitto på att han gjort en bra bedömning.

– Första gången jag räknade hem ett jobb var verkligen en milstolpe! Det är fortfarande lite av en skräckblandad förtjusning att skicka in ett anbud, och att vinna en upphandling är ett viktigt mätvärde för mig.

Service till både kund och åkare

Jacob beskriver jobbet som entreprenadingenjör som socialt med många kontakter både inom och utanför organisationen. Han trivs i rollen att samordna resurser utifrån kundernas behov och för både åkarna och kunderna innebär Jacobs kompetens att processerna fortlöper och att uppdraget utförs så kostnadseffektivt som möjligt.

– Det är en drivkraft att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt erbjudande med hög kvalitet till kunden och samtidigt kunna leverera ett mervärde för åkarna med bra jobb som är välplanerade och har ett hållbart upplägg när det kommer till ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö.


Faktaruta

  • Jacob Wallram
  • Ålder: 26 år
  • Bor: Östersund
  • Fritidssysselsättningar: Gillar att träna och vara med familjen.

Tre bästa med Reaxcer

  • Starka resurser internt
  • Pragmatisk startsträcka när man börjar – får chansen att lära sig och utvecklas
  • Sund ledarskapskultur

 

Fler nyheter

Se fler nyheter i Reaxcers nyhetsarkiv.

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR