Rundvirkestransporter med Westan

Vi är länken mellan skogen och fabriken och tar hand om alla transporter som kan behövas efter avverkning. Vi erbjuder en helhetslösning för våra kunder genom vårt dotterbolag Westan.

Westan är specialiserad på skogslogistik. Med en strategisk geografisk spridning av transportledningen, djup lokalkännedom och närhet till kund är Westan en omtyckt partner för skogsbranschen. Lokalkontoren finns i Strömsund, Östersund, Sveg, Sundsvall, Ilsbo, Ljusdal, Leksand, Svärdsjö, Mehedeby och Hedemora. Alltså nära uppdragsgivarna. För att alltid skapa effektiva lösningar jobbar Westan med att fylla bilarna i båda riktningar. Det ger vinningar både ekonomiskt och miljömässigt.

Besök Westans hemsida för mer information, eller kontakta Anders Örtendahl, Westans VD.

Tel. 070-688 83 32
Mail anders.ortendahl@westan.nu
Webb www.westan.nu

 

Westan erbjuder inom rundvirketransporter

Cirka 200 fordon utrustade för att möta dina förväntning.

Kapacitet för stora stora uppdrag

Förare och transportledare med hög kompetens och lång erfarenhet.

Lars Edsvik

Frågor om rundvirke?

Kontakta Anders Örtendahl
VD Westan

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR