Terminaler för omlastning och lagring

På våra fyra terminaler erbjuder vi omlastning och lagring i våra magasin för ditt företag. Vi har två terminaler i anslutning till järnväg varav en terminal är specifikt avsedd för rundvirke. Våra magasin erbjuder både kall- och varmlager.

Reaxcers terminalverksamhet startade 2007 när vi köpte upp de gamla delarna av SJ-verkstaden i Lugnvik. Vi letar ständigt efter nya terminaler för att kunna erbjuda våra kunder en komplett logistik-, lastnings- och lagringsservice. Dessutom har vi en nybyggd 30 meters krönt våg och kameramätningsstation för vederlagsmätning (VMF) på Lugnvik Terminal 3.

Genom att lasta om från lastbil till tåg sparar vi på miljön. Bara på Lungvik Terminal 4 lastar vi om cirka 180 000 kubik fub rundvirke om året. Det sparar in drygt 800 000 liter diesel.

Våra terminaler

Lugnvik Terminal 1

Lugnvik Terminal 1:

Partigods under tak, i värme inomhus alternativt under skärmtak utomhus.

I Östersund finns vår nybyggda omlastnings- och lagerterminal. Terminal 1 hittar du på Trådvägen 12 i Lugnvik, samma adress som vårt huvudkontor. Här kan vi erbjuda omlastning och lagring av ditt gods. Terminalen är en viktig del i vår strävan att skapa effektiva godsflöden.

Lugnvik Terminal 2

Lugnvik Terminal 2:

Terminal 2 ligger i direkt anslutning till järnväg. Här sker omlastning tåg - lastbil. Vi kan även förvara gods inomhus som ligger i direkt anslutning till järnväg. Här sker omlastning mellan tåg och lastbil. Vi kan även förvara gods inomhus som inte kräver värme.

Lugnvik Terminal 3

LUGNVIK TERMINAL 3:

Här lagrar vi biobränsle, brännbart avfall och rundvirke. På plats finns en nybyggd 30 meters krönt våg och kameramätningsstation för vederlagsmätning (VMF).

Lugnvik Terminal 4

LUGNVIK TERMINAL 4:

Vår rundvirkesterminal där mottagning, lagring och omlastning av virke från lastbil till järnväg sker. Här lastar vi om cirka 180 000 kubik fub per år till järnväg.

Brånan Terminal 1:

Godsterminal med möjlighet av omlastning till och från järnväg i Brånan, Bergs kommun, strax norr om Åsarna.

 

Vi erbjuder inom terminaler

Omlastning och lagring i våra magasin på fyra terminaler i Östersund och en terminal i Brånan.

Har du frågor?

Kontakta Tord Bjurström

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR