Reaxcers tjänster

Reaxcer AB erbjuder transport-, maskin- och logistiktjänster samt framställning och försäljning av grus och ballastprodukter. Inom koncernen finns även miljötransporter.

Slamtömning

Vi hjälper företag och privatpersoner med slam- och spoltjänster. Det kan vara allt från slamtömning till upptining av frusna vatten- eller avloppsledningar. 

Grus, kross och matjord

Vi erbjuder allt från sorterad sand, grus och matjord till krossade produkter framställda ur berg. Vi levererar till både företag och privatpersoner.

Budbilstjänster

Med våra kvicka budbilar kan vi leverera allt från små paket till flera pallar gods. 

Anläggnings­transporter

Vi förfogar över mängder av anläggningsmaskiner och kan möta de allra flesta maskinbehov.

 

Entreprenadmaskiner

Vi förfogar över mängder av entreprenadmaskiner. Vi har tillgång till många olika typer av maskiner och kan möta de flesta maskinbehov.

Kran- och flakbilar

Reaxcer tillhandahåller ett brett sortiment av självlastande fordon och kranbilar som utför krantransporter och lyfttjänster. 

Tung och specialtransport

Breda, tunga, långa och höga transporter är vår specialitet. Vi ordnar dispenser från trafikverket, vägtransportledare och ordnar följebil där så krävs. 

Flis och biobränsle

Vi transporterar flis och biobränsle till massaindustrin och fjärrvärmeverk. Vi har en kapacitet på ett 60-tal ekipage.

Fjärr och stora partier

Reaxcer transporterar hela och delade partier i små och stora flöden. Bland våra tjänster finns bland annat delpartier, hela lass, termo och lagerservice. 

Rundvirke

Vi är länken mellan skogen och fabriken och tar hand om alla transporter som kan behövas efter avverkning. 

Lastning och lagring

På våra fyra terminaler erbjuder vi omlastning och lagring i våra magasin för ditt företag.

Förflyttning av avfallsmaterial

Vi har uthyrning och transport av containrar och flak för återvinning av avfallsmaterial.

Vägunderhåll

Vi erbjuder underhåll av vägar vinter och sommar.

 

  

Tjänster för dina behov

Marknaden är i ständig förändring och vi arbetar kontinuerligt med att hitta kostnadseffektiva lösningar inom våra områden.

Har du frågor?

Kontakta Michael Schahine
VD

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR