Effektiva transporter av flis och biobränsle

Vi transporterar flis och biobränsle till massaindustrin och fjärrvärmeverk. Vi har en kapacitet på ett 60-tal ekipage varav ett 30-tal är anpassade för att trafikera norska vägar.

Med vår långa erfarenhet har vi skapat ett väl uppbyggt logistiknät och klarar stora returflöden vilket innebär att vi fyller bilarna i båda riktningar. Det gör att vi kan skapa effektiva lösningar för dig som kund samtidigt som färre men välfyllda transporter i båda riktningar minskar vår miljöpåverkan.

Tord Lindberg

Flis biobränsle

 

 

VI ERBJUDER INOM FLIS OCH BIOBRÄNSLE

Effektiva transportlösningar med välfyllda transporter i båda riktningar.

Frågor om logistik?

Kontakta Daniel Olovsson
Affärsområdeschef

  1.  
Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR