Grus

Vi levererar grus och slitlager till din fastighet.

Välj produkt

8-16 Singel

Är ett bergmaterial som används som dräneringsmaterial samt till uppfarter och grusgångar.

3 375 SEK
0-16 slitlager

Används som slitlager på mindre grusvägar, kör ytor och även som justeringslager vid förarbeten för plattsättning eller asfaltering.

3 375 SEK

 

Visste du att?

En kubik grus räcker till 10 kvadratmeter vid 1 dm tjockt lager.

 

Grus

Grus är ett stenmaterial med dominerande kornstorlek mellan 2 mm och 63 mm. Grus delas upp i kornstorleksklasserna fingrus 2-6,3 mm, mellangrus 6,3-20 mm och grovgrus 20-63 mm

Vilket grus ska jag välja?

Det finns olika sorters grus att lägga på grusgången: makadam och singel. Villaägarna rekommenderar att du i första hand väljer makadam, även om det kan vara behagligare att gå på singel som överskiktsgrus

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR